PUR (polyurethaan) Schuim

Polyurethaan (afgekort: PUR) is een uniek materiaal met bijzonder veel toepassingen. In schuimvorm is het een goede isolator. PUR-schuim heeft meestal gesloten cellen, wat inhoudt dat de individuele cellen niet met elkaar in verbinding staan.De cellen zijn gevuld met gassen die slecht warmte geleiden. Meestal zijn dit zogenaamde ‘HFK-gassen’. Omdat deze gassen een hoge thermische weerstand hebben, heeft PUR-schuim gemiddeld genomen een gunstige R-waarde, die uiteen loopt van 3 tot 4 (afhankelijk van ouderdom).

Met het verstrijken van de tijd neemt de R-waarde wel iets af, omdatde gassen vanwege thermische drift langzaam ontsnapt en vervangen wordt voor lucht. Dit effect treedt vooral op in de eerste twee jaren na het aanbrengen van het PUR-schuim. De R-waarde daalt hierdoor met ongeveer een halve tot een hele punt. Na deze twee jaar blijft de R-waarde redelijk stabiel. Houd in eventuele berekeningen van uw isolatie dus rekening met dit effect. Als PUR isolatieplaten bedekt worden met plastic folie, kan de thermische drift (ontgassing) verminderd worden. Tests hebben uitgewezen dat deze manier van stabiliseren de R-waarde voor een periode van zo’n 10 jaar constant kan houden.

De cellen zijn gevuld met gassen die slecht warmte geleiden. Meestal zijn dit zogenaamde ‘HFK-gassen’. Omdat deze gassen een hoge thermische weerstand hebben, heeft PUR-schuim gemiddeld genomen een gunstige R-waarde, die uiteen loopt van 3 tot 4 (afhankelijk van ouderdom). Met het verstrijken van de tijd neemt deze R-waarde wel iets af, omdat het schuim vanwege thermische drift langzaam ontsnapt en vervangen wordt voor lucht. Dit effect treedt vooral op in de eerste twee jaren na het aanbrengen van het PUR-schuim. De R-waarde daalt hierdoor met ongeveer een halve tot een hele punt. Na deze twee jaar blijft de R-waarde redelijk stabiel. Houd in eventuele berekeningen van uw isolatie dus rekening met dit effect. Als PUR isolatieplaten bedekt worden met plastic folie, kan de thermische drift (ontgassing) verminderd worden. Tests hebben uitgewezen dat deze manier van stabiliseren de R-waarde voor een periode van zo’n 10 jaar constant kan houden.

Spuitbare PUR isolatie

Spuitbare PUR isolatie is over het algemeen goedkoper dan vaste schuimplaten. Daarnaast presteert het een stuk beter, omdat het zich moeiteloos in alle hoeken en kieren kan wringen. Het wordt aangebracht middels kleine spuitbussen, of via een drukspuit (zie afbeelding). Vroeger werd in PUR-schuim massaal gebruik gemaakt van CFKs. Omdat dit materiaal de ozonlaag afbreekt, is het in modern PUR-schuim vervangen voor de minder isolerende maar schonere HFKs. De dichtheid van PUR-schuim is ongeveer 21kg/m3. Er bestaan ook open-cel varianten van PUR-schuim, die een stuk lichter en flexibeler (8kg/m3) zijn, maar door de open celstructuur minder isolerend werken. Sommige varianten maken gebruik van het broeikasgas CO2 (koolstofdioxide) als opschuimingsmiddel.

Licht schuim wordt vaak in holtes en gaten gespoten, waarna het zeer snel uitzet. Hierdoor wordt de opening perfect afgedicht, al moet u wel in de gaten houden dat men niet teveel of te snel uitzettend schuim gebruikt. Doet u dat niet, dan kan vanwege overexpansie de spanning op de omringende materialen te hoog worden. Hierdoor kunnen beschadigingen optreden. PUR-schuim is vochtdoorlatend, blijft flexibel en is in de regel brandwerend (controleer dit). Vanwege de aanwezigheid van schadelijke gassen, kunt u het aanbrengen van PUR-schuim op grote schaal beter overlaten aan een specialist.

Schuimplaten

PUR kan ook in voorgefabriceerde schuimplaten geleverd worden. Deze zijn een stuk minder flexibel in toepassing, maar hebben als voordeel dat geen bijzondere maatregelen nodig zijn bij installatie. Meestal zijn schuimplaten voorzien van een folie, die ontgassing (en daarmee verlaging van de R-waarde) voorkomt. Daarnaast zijn ze soms behandeld met een insecticide, om te voorkomen dat insecten zich een weg graven door het schuim. Schuimplaten kunnen vanwege de insecten het beste aan de binnenkant van een muur worden geplaatst. Houd hierbij wel rekening met eventuele vochtproblemen.

Brandveiligheid

PUR is in principe brandwerend, maar niet brandvast. Dit houdt in dat het bij aanwezigheid van voldoende zuurstof en warmte na verloop van tijd vlam kan vatten. Bij het branden van PUR komt er een dikke en giftige rook vrij. Het is daarom aan te raden om PUR-schuim altijd te voorzien van een brandwerend barrière. Een dunne gipsplaat is hiervoor bijvoorbeeld voldoende. Er zijn zogenaamde ‘sandwichplaten’ in de handel waarbij brandwerende materialen aan weerszijden van de PUR zijn aangebracht.

Een vakman inschakelen

Als het ondanks het bovenstaand advies nog niet wil lukken, kan het raadzaam zijn een expert in te schakelen. Plaats op werkspot geheel gratis en vrijblijvend een klus, en de vakmannen komen naar je toe!

Plaats een reactie

Share This