Radongas

Een extra reden om aan goede ventilatie te denken, is de mogelijke aanwezigheid van radongas in uw woning. Radon is een radioactief edelgas dat als een natuurlijk vervalproduct van uranium of thorium (beide via radium) voorkomt. De soort afkomstig is van Thorium wordt ook wel thoron genoemd en heet in de volksmond ‘snelle radon’, omdat het een radioactieve halfwaardetijd heeft van slechts 55 seconden. De radon afkomstig van uranium heeft een halfwaardetijd van iets minder dan 4 dagen. Uranium (en daarmee radium en radon) komt van nature voor in de bodem. Gelukkig is de concentratie in Nederland relatief laag, omdat uranium met name veel voorkomt in granieten en andere massieve gesteenten. Neemt niet weg dat het ook in de Nederlandse zand- en kleigronden voorkomt. Met name de kleigronden in en rond rond Rotterdam, Dordrecht en het noorden van het land hebben relatief hoge concentraties radon. Het gas komt tevens vrij uit bouwmaterialen die zijn afgeleid uit bodem; denk aan beton en diverse isolatiematerialen.

Hoe komt radongas mijn huis in?

Radongas dringt via kleine openingen via de vloer en via de muur het huis binnen op het moment dat de lokale luchtdruk in het huis laag genoeg is. Aangezien radon een edelgas is, reageert het nagenoeg nergens mee en is het an sich niet gevaarlijk. Het vormt echter een gevaar omdat bij radioactief verval van radon onder andere het element polonium vrijkomt. Dit element kan zich op stofdeeltjes nestelen, die bij inademing in de longen terecht komen. Eenmaal in de longen, veroorzaakt het gas gemiddeld 800 gevallen van longkanker per jaar.

Er is al met al dus veel aan gelegen de radonconcentratie in uw woning aanvaardbaar laag te houden. De Europese commissie heeft hiertoe en richtlijn uitgezet, waarin staat dat het maximaal aanvaardbare stralingsniveau in een woonvertrek 400 Bq/m3 is (200 Bq/m3 voor nieuwbouw). De afgelopen jaren is de concentratie radon binnenshuis alleen maar toegenomen; een probleem dat de oorzaak is van het veelvuldige gebruik van (kiezel-)beton en de toenemende mate van isolatie van de woningen. Schadelijke hoeveelheden zijn in Nederland zeer zeldzaam, al kunnen verkeerde beslissingen wel leiden tot een stijging van de radonconcentratie in uw woning.

Hoe voorkom ik hoge concentraties?

Het antwoord is eigenlijk al gegeven, ventilatie. Hieronder een aantal algemene tips dat u kunt aanhouden om het radonprobleem te verminderen:Voorkom onderdruk: zaken als actieve ventilatie en een brandende open haard zorgen voor verlaging van de luchtdruk. Heeft u dergelijke elementen in uw woning, zorg er dan voor dat u middels ventilatieroosters verse lucht aanvoert. Doet u dit niet, dan ontstaat er een onderdruk in uw woning en kan het radongas uit zowel de muren als de bodem worden aangezogen.

  • Ventileer de kruipruimte: de kruipruimte is één van de plaatsen waar radongas zich gemakkelijk verzamelt. Zorg er dus voor dat er voldoende ventilatie aanwezig is, om te voorkomen dat het zich ophoopt en doortrekt naar uw woonvertrekken.
  • Isoleer de kruipruimte: door een extra laag aan te brengen tussen de ondergrond en uw woning, blokkeert u radongas.
  • Zet het kruipluik niet onnodig open: als u de open haard aanzet, zet dan het kruipluik juist niet open, omdat er dan extra radongas aangezogen wordt. Probeer het kruipluik luchtdicht te laten sluiten.
  • Gebruik bodemfolie: bodemfolie kunt u gebruiken om de kruipruimte af te dichten tegen radongas. Dit hulpmiddel kan de hoeveelheid radon tot wel een factor 50 laten afnemen.

Verder is het aan te bevelen de tijd die u doorbrengt in de kruipruimte zo kort mogelijk te houden. Een klus in de kruipruimte levert geen acuut gevaar op voor uw gezondheid, maar het is raadzaam niet meer tijd in de kruipruimte door te brengen dan nodig. Meer informatie op de website van RIVM; zie ook deze handige infographic.

Een vakman inschakelen

Als het ondanks het bovenstaand advies nog niet wil lukken, kan het raadzaam zijn een expert in te schakelen. Plaats op werkspot geheel gratis en vrijblijvend een klus, en de vakmannen komen naar je toe!

Plaats een reactie

Share This