Groendak

Een groendak is een dak waarop beplanting is aangebracht. Groendaken lopen uiteen van simpele met mos bedekte vegetatiedaken tot complete onderhoudsintensieve daktuinen. Een groendak vereist onderhoud, maar biedt een groot aantal voordelen; het dak verbetert niet alleen het binnenklimaat, maar heeft ook een positieve invloed op de geluidsdemping. Naast uzelf heeft ook het milieu uiteraard baat bij de door u geleverde extra beplanting. Planten produceren immers zuurstof uit onder andere CO2, dus door een groendak aan te leggen verlaagt u uw netto CO2-bijdrage aan het milieu. In dit artikel bekijken we in het kort de verschillende soorten groendaken en wat nou precies de voordelen zijn.

Soorten groendaken

Groendaken kunnen op twee manieren in soorten onderverdeeld worden: het aantal lagen dat gebruikt wordt voor de aanleg en de begroeiing. We bekijken eerst de gelaagdheid:

  • Eénlaagse systemen: bij een eenlaags systeem wordt de vegetatie direct in een voedende substraatlaag geplant. Omdat er geen wortel- of waterkerende lagen aanwezig zijn kan een eenlaags groendak op termijn problemen geven met vocht en beschadigingen door wortelinfiltratie. Bij gebrekkige afvoer kan plasvorming de vegetatie beschadigen. Eénlaagse systemen worden nauwelijks toegepast en zijn derhalve ook niet aan te raden.
  • Tweelaagse systemen: tweelaagse systemen bestaan meestal uit een voeden substraatlaag, waaronder een drainerende laag is aangebracht die de waterhuishouding regelt. Tussen de lagen bevindt zic een filtervlies om te voorkomen dat de drainagelaag volslibt met fijnkorrelig materiaal.
  • Drielaagse systemen: in een drielaags systeem vindt men onder de draineerlaag nog een waterreservoir, zodat de planten in periodes van droogte kunnen blijven groeien.

De tweede manier van classificatie, de beplanting, bestaat uit twee extremen. Tussen deze extremen bevindt zich echter een uitgebreid spectrum aan verschillende mogelijkheden:

  • Intensieve groendaken: een intensief groendak wordt ook vaak groengrasdak of daktuin genoemd en bestaat derhalve uit een beplanting vergelijkbaar met een tuin. Een intensief groendak vereist hetzelfde onderhoud als een tuin en ziet er dan ook vaak mooi uit. Vanwege de belasting van de beplanting en de relatief dikke (30cm) substraatlaag is niet ieder dak geschikt voor een dergelijke beplanting; het kan zijn dat uw dak verstevigd moet worden. Intensieve groendaken zijn vaak gewoon begaanbaar en kunenn derhalve gebruikt worden voor recreatieve doeleinden.
  • Extensieve groendaken: extensieve groendaken worden vaak ook sedumdak of vegetatiedak genoemd. Ze bestaan uit een eenvoudige beplanting, voornamelijk bestaand uit mossen, kruiden en vetplanten. Extensieve groendaken kunnen meestal op bestaande daken aangelegd worden; versteviging is vaak niet nodig. Een extensief groendak is niet bruikbaar voor recreatieve doeleinden en dient slechts af en toe voor onderhoud betreden te worden.

De voordelen

  • Afwatering: een groendak neemt ongeveer de helft van het ontvangen regenwater op, om het later weer geleidelijk te laten verdampen. Dit zorgt voor een aanzienlijk lagere belasting van de riolering en de waterzuivering.
  • Isolatie: een groendak isoleert op verschillende fronten. Zowel temperatuurschommelingen als geluid worden door een groendak prima gedempt. De mate van isolatie is uiteraard grotendeels afhankelijk van de dikte van het dak.
  • Gezondheid: groen is niet alleen mentaal gezond (het werkt rustgevend), het kan ook de fysieke gezondheid verbeteren door vervuilende stofdeeltjes en onzichtbare pollen af te vangen.
  • Klimaatneutraliteit: groene planten maken gebruik van het broeikasgas CO2 om cellulose en glucose te maken. Door uw dak met groen te beplanten, helpt u dus in het terugdringen van het broeikaseffect.

Een vakman inschakelen

Als het ondanks het bovenstaand advies nog niet wil lukken, kan het raadzaam zijn een expert in te schakelen. Plaats op werkspot geheel gratis en vrijblijvend een klus, en de vakmannen komen naar je toe!

1 gedachte over “Groendak”

Plaats een reactie

Share This